Vöröskereszt
Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt újraindítja az elsősegélynyújtó tanfolyamokat

dátum2021. április 27.
A Magyar Vöröskereszt újraindítja az elsősegélynyújtó tanfolyamokat
 
Tájékoztató az elsősegélynyújtó tanfolyamokról:
A Magyar Vöröskereszt a 166/2021 (IV.7.) Kormányrendelet 2§ alapján 2021. április 26-án megkezdte a közúti elsősegélynyújtó vizsgákra felkészítő és a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezését. A járványügyi helyzetre való tekintettel a jelenléti oktatás szigorú biztonsági feltételek mellett indul újra, így továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézfertőtlenítés, valamint a képzési kabinetek és az eszközök rendszeres fertőtlenítése.
 
 
A képzési alkalmak maximum 10 fő résztvevő jelenlétével szervezhetők.
 
 
Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt közúti elsősegélynyújtó vizsgáit érintő biztonsági rendelkezésekről:

A koronavírus járvány magyarországi mutatói a korábban meghozott korlátozó intézkedések fokozatos enyhítését teszik lehetővé hazánkban. Tavaly, a járvány első hulláma után a Magyar Vöröskereszt Elsősegélynyújtó Munkabizottsága a vizsgáztatásban aktív szerepet vállaló szakemberek bevonásával kidolgozta és jóváhagyta a közúti elsősegélynyújtó vizsgáztatás tevékenység ideiglenes szervezési és lebonyolítási feltételeit, amelyek garantálják a vizsgázók és a közreműködök lehető legnagyobb biztonságát a jelenlegi átmeneti időszakban. Általános javaslatok és kötelezettségek

Egyéni védőeszközök biztosítása
 • kötelező kézfertőtlenítés vagy kézmosás a vizsgaterembe való belépéskor és kilépéskor az NNK irányelv alapján legalább 20 másodpercig
 
 • a vizsgázók számára kötelező a saját beszerzésű textil- vagy egyszer használatos sebészi maszk viselése valamint a vizsga alatt szintén saját beszerzésű vizsgálókesztyű viselése
 
 • a vizsgabizottság és a vizsga lebonyolításában részt vevő munkatársak számára kötelező egyszer használatos sebészi maszk és vizsgálókesztyű viselése, amelyet munkavállalók esetében a vizsgát szervező megyei szervezet köteles biztosítani
 
 • a vizsgabizottság és a vizsga lebonyolításában részt vevő munkatársak számára javasolt továbbá védő szemüveg viselése

A vizsgakabinetekben a megyei szervezetek saját hatáskörben térítéses formában biztosítanak egyéni védőfelszerelést azon vizsgázók számára, akiknek nincs, vagy akik nem hoztak magukkal a vizsgaeseményre. Vizsgakabinetek átalakítása
 • a vizsgahelyszín előterében lehetőség szerint úgy kell elhelyezni a székeket, hogy azok egymástól mért távolsága legalább 2 méter legyen
 
 • a vizsgahelyszín előterében az egyszer használatos védőeszközök számára nylon zacskóval bélelt megfelelő méretű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni
 
 • a vizsgahelyszínen és a vizsgahelyszín előterében biztosítani kell a folyamatos szellőzést a nyílászárók nyitva tartásával, illetve javasolt nyílt térben megszervezni a várakozást
 
 • javasolt a vizsgahelyszínt az előtértől elválasztó ajtó nyitva tartása is, amennyiben a vizsga zavartalansága így is biztosítható
 
 • a vizsgahelyszínen és a vizsgahelyszín előterében légkondicionáló készüléket üzemeltetni tilos
 
 • a vizsgahelyszínen és a vizsgahelyszín előterében jól látható módon tájékoztatókat kell kihelyezni a megváltozott vizsgarendről
 
 • kézfertőtlenítő pontokat kell létesíteni a vizsgakabinet egymástól elkülönülő helyszínein, pl. az épület bejáratnál, a vizsgahelyszín előterében, a vizsgahelyszínen, a mosdó bejáratánál vagy a mosdóban, valamint a vizsgaadminisztrátor által használt asztalon
 
 • a kézfertőtlenítő pontok mindegyikén a helyes kézmosást vagy kézfertőtlenítést bemutató infografikát kell kihelyezni
 
 • a személyi azonosság megállapítása során a vizsgázó megkérhető, hogy rövid ideig vegye le a maszkját, ezért a vizsgaadminisztrátor fokozott védelme érdekében az általa használt asztalon mobil plexi elválasztó paravánt kell telepíteni, vagy az arc elé helyezhető plexi pajzsot, védőszemüveget szükséges biztosítani a vizsgaadminisztrátor számára
 
 • a vizsgahelyszínen és a vizsgahelyszín előterében kizárólag az ügyfelek által használt tollakat kell kihelyezni, illetve javasolt a vizsgázók számára a saját toll használata
 
 • kötelező a vizsgához használt valamennyi eszköz vizsgát megelőző és vizsgát követő fertőtlenítése alkoholos felületfertőtlenítő oldattal a vonatkozó behatási idő fokozott betartása mellett
 
 • az eszközök fertőtlenítésére használt szórófejes palackok, vagy a kézfertőtlenítő adagolók utántöltése esetén a betöltést végző munkatárs aláírását, a betöltés időpontját és a betöltött fertőtlenítő szer szavatossági idejét táblázatban kell rögzíteni, és azt ki kell helyezni a vizsgahelyszínen

Szervezés és lebonyolítás
 
 • óránként maximalizált vizsgázók száma 15 fő.
 
 • a várakozók feltorlódásának elkerülése érdekében a vizsgaidőpontokat 10 perces időközönként szükséges beosztani
 
 • a vizsgahelyszínen maximum 2 fő vizsgázó, valamint további 1 fő vizsgáztató és 1 fő adminisztrátor tartózkodhat
 
 • egyedül nem vizsgázhat senki, ha egy vizsgázónak nincs párja, akkor a vizsgabizottságtól független tanú jelenlétét kell biztosítani
 
 • a vizsgahelyszín előterében maximum 2 fő várakozhat vizsgára
 
 • az épületbe vagy a vizsga előterébe történő belépést legalább 1 fő munkatárs felügyeli
 
 • a vizsgahelyszín előterét felügyelő munkatárs ellenőrzi a vizsgára bocsáthatóság szigorított feltételeinek betartását, rendszeres fertőtlenítést végez, elvégzi az előzetes adminisztrációs feladatokat, valamint tájékoztatja vizsgára jelentkezőket a vizsga menetéről
 
 • a vizsgázókat és a vizsgáztatókat egyaránt nyilatkoztatni szükséges, hogy a vizsgával járó egészségügyi kockázatokról tájékoztatást kaptak, és saját felelősségükre vesznek részt a vizsgán, az aláírt nyilatkozat a vizsgadokumentáció részét képezi
 
 • a vizsgázókat a vizsgaidőpont kiadásakor szóban, és lehetőleg írásban is (pl. megadott honlapon) tájékoztatni kell a vizsgára érkezés szigorított feltételeiről
 
 • 65 év feletti és/vagy fokozott kockázatot jelentő krónikus megbetegedésben szenvedő vizsgázók esetében fokozottan ügyelni kell a személyes kontaktus minimalizálására pl. a vizsga elején vagy végén történő elkülönített időpont megadásával.
 
 • 65 év feletti és/vagy fokozott kockázatot jelentő krónikus megbetegedésben szenvedő vizsgáztatók foglalkoztatása nem megengedett.

Követelményrendszer módosítása Tájékoztatás és általános irányelvek
 
 • a vizsgázókat tájékoztatni kell arról, hogy az újraélesztés gyakorlat bemutatása során nem kötelező a befújásos lélegeztetés bemutatása, helyette 1 perc folyamatos mellkas nyomást kell végezni a vonatkozó paraméterek betartásával
 
 • a vizsgázókat tájékoztatni kell arról, hogy az egyéni védőeszközök viselésével minimálisra csökken a koronavírus fertőzés kockázata, így a gyakorlatok többségét (pl. a végtagsérülés ellátását, a kötözést, végtagrögzítést vagy a fektetési módokat bemutatását a szokott módon, egymáson is elvégezhetik), ugyanakkor amennyiben nem kívánnak kontaktusba kerülni vizsgázó társukkal, úgy a vizsgát alternatív értékelési szempontok alapján is teljesíthetik
 
 • alternatív értékelési szempontok alapján történő vizsgáztatás során törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint minél több tudáselem számonkérése gyakorlati formában valósuljon meg
 
 • alternatív értékelési szempontok alapján történő vizsgáztatás során minden esetben föl kell hívni a vizsgázók figyelmét azokra az óvintézkedésekre és ideiglenes ellátási formákra, amelyeket a koronavírus járvány ideje alatt elsősegélynyújtóként alkalmazniuk kell (ellátás lehetőleg kesztyűben, maszkban és védőszemüvegben történjen, az ellátást követően alapos kézmosás, kézfertőtlenítés és indokolt esetben konzultáció a háziorvossal vagy más illetékes egészségügyi szolgáltatóval)

Egyes alternatív értékelési szempontok
 
 • betegvizsgálat
  • eszméletvizsgálat bemutatása csak a fantomon
  • légzésvizsgálat bemutatása csak a fantomon, általános betegvizsgálat fantomon vagy szemléltetésre alkalmas egyéb eszközön
 
 • légútbiztosítás
  • fej hátraszegésének bemutatása csak a fantomon
  • stabil oldalfektetés bemutatásakor a vizsgázó önmaga fordul oldalra (a vizsgázó szóban kiegészíti lépésenként a gyakorlatot pl. az ellátás célja, kizáró okok felsorolása stb.)
  • potenciális gerincsérült légút biztosításának bemutatása csak a fantomon (a vizsgázó szóban kiegészíti a gyakorlatot pl. több elsősegélynyújtó rendelkezésre állása esetén alkalmazható módszer ismertetése)
 
 • újraélesztés
  • a fantomra sebészi maszk fölhelyezése a vizsgáztató szóbeli instrukciója alapján
  • 1 perc folyamatos mellkas kompresszió (a vizsgázó szóban kiegészíti a gyakorlatot pl. lélegeztetés aránya, módjai, mire kell odafigyelni lélegeztetés közben és a befújások között stb.)
 
 • vérzések, sebellátás
  • direkt nyomás bemutatása saját testrészen a feltételezett sebben
  • sebfertőtlenítés bemutatása saját végtagon a feltételezett seben
  • kötés felhelyezése arra alkalmas alakú szemléltető eszközön
 
 • fektetési módok bemutatása során a vizsgázó önmagán alakítja ki az elérni kívánt pozíciót külső eszközök igénybevételével (pl. pokróc, párna, szék stb., a vizsgázó szóban kiegészíti a gyakorlatot pl. a pozícionálás kialakításának lépései, további indikáció ismertetése stb.)
 
 • törések
  • háromszögletű kendő fölhelyezése alkalmas szemléltető eszközön
  • alsó végtag talált helyzetben történő rögzítésének bemutatása saját lábon
 
 • bukósisak levétele csak a fantomon (a vizsgázó lépésenként mindkét ellátó feladatát mutassa be)
 
 • légúti idegen test eltávolítása
  • háti ütés bemutatása fantomon, vagy egyéb alkalmas szemléltető eszközön
  • hasi lökés kezdőpozíciójának és mozdulatának bemutatása saját törzsön
 
 • mentési fogások bemutatása alkalmas szemléltető eszközön

CsakPONTTovábbi híreink

Balmazújváros - Hajdúszoboszló területi elsősegélynyújtó versenye
Április 14.-én került megrendezésre a Balmazújváros – Hajdúszoboszló Területi Szervezet Ifjúsági Elsősegélynyújtó versenyének területi fordulója. A rendezvénynek a hajdúszoboszlói Kovács Máté Művelődési Központ adott helyet.
Bővebben »
Közöd!
Gondoltad volna, hogy Magyarországon évente több 10,000 fiatal végez önkéntes munkát? Pincemúzeum-építés Máriakéménden, használt cuccok piaca Miskolcon, élelmiszer-gyűjtés rászoruló gyermekeknek Budapesten.
Bővebben »
Megyei elsősegélynyújtó verseny
Bővebben »

CsakPONTKözelgő események

2020. január 10.
Jól indul az év, ha vért ad! – közelgő véradások
Boldog új évet, bőséget, sok sikert az élet minden terén – kívánják minden donornak a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének véradószervezői. Nem csak a véradás közérdekű volta miatt örülnek minden donornak, hanem azért is: mert aki vért ad, az maga is egészséges. Az előttünk álló napokban az alábbi helyszíneken és időpontokban várják a mindennapok csendes hőseit az önkéntesek és munkatársak. Hajdúnánáson minden donort ajándékkal is meglepik a vöröskeresztesek.
Részletek »
2020. január 15.
Tudd és tedd az elsősegélynyújtást! – mi megtanítjuk
Közúti és munkahelyi elsősegélynyújtás-tanfolyamok indulnak január végén. Még van hely az érdeklődőknek, akár csak a január 15-i közúti elsősegélynyújtó vizsgára.
Részletek »
2020. január 27.
Készülj a versenyre! - izgalmas, vidám, jó ügyet szolgál!
Pár hónap és indulnak az Országos elsősegélynyújtó verseny fordulói. Érdemes mihamarabb jelentkezni és felkészülni az érdekes, motiváló, közérdeket szolgáló megméretésre, melyet minden évben látványos, élethű és magas szakmai színvonalú gyakorlati helyszínekkel szerveznek meg a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei munkatársai.
Részletek »