Vöröskereszt

Magyar Vöröskereszt
Hajdú-Bihar Vármegyei
Szervezete

Vöröskereszt
Vöröskereszt

„Nem kell megköszönni, természetes, hogy segítünk”

dátum2023. december 22.
 1968-ban végezték az első szívműtétet Debrecenben, amelyhez az akkori Biogal Gyógyszergyár dolgozói adtak vért. Ma a TEVA Gyógyszertár Zrt. az örököse ennek a karakteres múltú vállalatnak, és töretlenül örököse a véradással, véradókkal kapcsolatos szellemiségnek is. 2023-ban a Véradóbarát Munkahely címet nyerte el a cég, és ezt átvehette a november 24-én megtartott Országos véradóünnepségen. Ám a központi ünnepség mellett novemberben, a magyar véradók napja körül sorra követték egymást a véradóünnepségek Hajdú-Biharban, a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete 1276 jubiláló véradót ünnepelt, és elismeréseket adott át véradóünnepségein, irodáiban és véradásokon.
 
 
– Azt hogy itt vagyok és élhetek az részben Önöknek is köszönhetem – többek közt e szavakkal fejezte ki háláját Somogyvári Zoltán hemofíliával élő betegként és betegtársai nevében a debreceni véradóünnepségen 2023. november 27-én,  magyar véradók napján. Felhívta a véradók figyelmét arra, hogy ez a számukra aprónak tűnő tett nagy hatással van mások életére, arra, hogy a donorok vérükkel életet is ajándékoznak. Elmondta, hogy számára minden nap egy olyan injekció beadásával kezdődik, amely a donorok által leadott vérből is készül. Ezzel és a kezelésekkel napjainkban teljes életet élhet ő és a hozzá hasonló betegek, bár így is kísérik súlyos szövődmények életüket, mint a korai artrózis. Ismertetője nagy hatással volt a véradókra, olyannyira, hogy az ünnepség végén, a fogadáson több véradó – köztük a legmagasabb véradásszámú donor is, odament hozzá, és beszélgetett vele. Egy alkalomra megszűnt az anonimitás, találkozhatott véradó és az, akihez eljut a segítség.

 

Dr. Sutka Sándor területi elnök, Pályi Tibor 130-szoros jubiláló és Széles Diána alpolgármester a
Debreceni véradóünnepségen Kiss Sándorné felajánlott alkotásával (Fotó: Gyarmati Gábor)
 

Ötvenöt éve áll a munkahely a véradások mellett
 
Szívügye volt a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének; minden közvetlen és területi munkatársának, de a felkérésekre kapott válaszok alapján az önkénteseknek, támogatóknak; a vállalati és önkormányzati szférának, hogy 2023-ban is a lehető legszínvonalasabban, méltó módon és közösen kifejezzék a donorok társadalmi megbecsültségét.
 
1968-ban végezték az első szívműtétet Debrecenben, amelyhez az akkori Biogal Gyógyszergyár dolgozói adtak vért. Ma a TEVA Gyógyszertár Zrt. az örököse ennek a karakteres múltú vállalatnak, és töretlenül örököse a véradással, véradókkal kapcsolatos szellemiségnek is. 2023-ban a Véradóbarát Munkahely címet nyerte el a cég, és ezt átvehette a november 24-én megtartott Országos véradóünnepségen.
Mint elhangzott, a véradásban az egyik legmegbízhatóbb munkahelyi helyszín volt a kezdetektől. Jelenleg évi öt alkalommal ad helyszínt a véradásoknak. 2020-ban 160 fő, 2021-ben 202 fő, 2022-ben 226 fő dolgozó nyújtotta karját, hogy másokon segíthessen.
A cég vezetősége motiválja, mozgósítja alkalmazottait a véradásra, és anyagi elismeréssel jutalmazza a többszörös véradó dolgozókat. A TEVA vezetői természetesnek tartják, hogy munkaidő-kedvezményt is igénybe vehetnek a donorok. A cég minden évben színvonalas ünnepségen köszönti a véradóit – az alkalomra a Magyar Vöröskereszt területi szervezete is meghívást kap.
Az országos ünnepségen nagyon jól érezték magukat a vállalat képviselői. Sőt ötletcsereberére is használhatták az alkalmat. Egy másik vármegye Véradóbarát Munkahelye a Richter, azaz egy másik vezető gyógyszergyártó cég volt. A cégek képviselői beszélgettek arról, hogyan motiválják a véradásra az alkalmazottakat. A TEVA is kiegészíti a skáláját; ezentúl uzsonnáscsomagot is ad azoknak az alkalmazottaknak, akik vért adnak.
 
Az ünnepségre egy másik kitüntetett is utazott, hajdúszoboszlói véradó, de a nevét sokszoros véradása és érdemei miatt: a minisztériumi szintű Pro Vita Díj gazdája 2023-ban Pánisz László, 113-szoros véradó. Családi indíttatásból kezdett el vért adni, mivel édesanyja és bátyja is rendszeres véradó volt. Hajdúszoboszlón akkori munkahelyén a TIGÁZ-nál kezdte véradásait, miután vállalkozó lett a városi lakossági véradásokon folytatta a maximálisan lehetséges évi 5 alkalommal. Mivel ritka a vércsoportja különösen fontosnak érzi a segítség nyújtást.
 
Új elismerés vármegyénkben: többgenerációs véradókért

Pánisz László családja is jó példa arra, hogy az a szellemiség-erkölcsiség, amely ahhoz a segítő, felelősségteljes mentalitáshoz vezet, amely a polgárokat több jótett mellett donorrá is teszik, legerősebben a családban sajátítható el. 2023-ban ennek a belső értékátadásnak is elismerést kívántak adni Hajdúböszörményben. Többgenerációs véradó családot tüntetett ki idén a Magyar Vöröskereszt Hajdúböszörmény Területi Szervezete és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata. Az elismerést Fórizs László alpolgármester, a Magyar Vöröskereszt területi elnöke, kezdeményezte. Újat nagyon nehéz a véradásszervezésben kezdeményezni, idén mégis sikerült. Az elismeréseket a 3 generációs donorcsalád vehette át a Hajdúk Fővárosában: a 120-szoros donor nagyapa, Rákos Antal, akinek tiszteletre méltó példáját hamar követte fia, Zoltán, aki 100-szoros véradó, és a fiatal unoka, Lili is csatlakozott a véráramhoz mint 3-szoros véradó. Innentől hagyománnyá válik a hajdúk fővárosában a kitüntetés átadása minden évben.
A kezdeményezés a megbecsülést és az utánpótlás motiválását is szolgálja. Ez a kétirányú gesztus hatotta át 2023-ban a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének véradóünnepségeit/báljait. Az ügy mellett a vármegyeközpontban és a legtöbb területen megjelent az önkormányzati és a vállalati szféra, hogy teljeskörűen kifejeződjék az önkéntesen teljes vért adó állampolgárok tettének fontossága, és az a mögött lévő felelősség- és áldozatvállalás.
 
Az ünnepségek sorát a Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezete indította el idén is: 2023. november 4-én bálba invitálta 55 balmazújvárosi kitüntetettjét 48-as Olvasó Népkörbe. Legmagasabb véradásszámú donor a területen Márton Lajos volt, aki 120-szoros véradásért vehetett át elismerést. A véradók fontosságára, a sokszoros donorság társadalmi értékességére Béresné Lőrinc Erzsébet területi alelnök hívta fel a figyelmet ünnepi beszédében. A Csürdöngölő Néptáncegyüttes táncműsort adott. A kitüntetések mellé ebben az évben is jutott ajándék, melyek átvétele után vacsora és zenés báli mulatság várt a résztvevőkre. A siker nem maradt el, reggel fél 6-ig tartott a mulatság. A véradók ez alatt beszélgettek arról, miért adnak vért, s megjegyezték, hogy szeretik a bált.
 
Köszönetet mondott a társadalom és a véradásügy minden szférája
 
November 27-én, a magyar véradók napján tartotta ünnepségét a Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezete Lion Office Center Symphonia Éttermében. Sutka Sándor területi elnök méltatta a véradók áldozatos, önzetlen tettét a rendezvényt megnyitó beszédében. Széles Diána alpolgármester asszony köszöntő beszédében méltatta azt, hogy a véradók önként vért adnak másokért, egy olyan világban, amelyben sok tényező, az énközpontúságra készteti az embereket, ráadásul létezik térítéses formája a véradásnak (a plazmadonáció). Hangsúlyozta a véradók társadalmi és erkölcsi értékességét, majd a fiatal nemzedéket motiválta, hogy próbálják ki ezt a nemes cselekedetet, különös tekintettel a vírusos időszakra (amikor sokan átmenetileg kiesnek a véradásból). Az anonim véradók közössége már nem az ént, hanem a mit jelenti – zárta szavait.
 

Somogyvári Zoltán informatikus, vérzékenységgel élő ember felszólalásakor
(Fotó: Gyarmati Gábor)
 
Köszönetét és háláját fejezte ki maga és minden hemofíliával élő beteg nevében Somogyvári Zoltán informatikus. A fent leírtakon kívül hangsúlyozta a véradók tettének önzetlen, önfeláldozó voltát. Részletesen elmondta mindazt, ami a betegségével jár. Például, az artrózis szövődményét, amellyel fiatal kora ellenére élnie kell. Mint elmondta, egész életében rá volt utalva a vérből készült gyógyszerekre. – Szeretném kifejezni hálámat mindazoknak, akik részt vesznek a véradás folyamatában és mindazoknak, akik rendszeresen vért adnak az életem megmentése érdekében. Az Önök áldozatos tettei megérdemlik a legmagasabb elismerést – hangsúlyozta.
 
Megdöbbentem, mert azt hittem, hogy a vérzékenységgel élő betegeknek nincsenek már gondjaik, ha beadják a készítményt. Kiderült, hogy nagy erő kell hozzá, hogy teljes életet éljenek – jegyezte meg Pályi Tibor, 130-szoros debreceni véradó később, mikor megszólítottuk, mint legmagasabb véradásszámú jubilálót. – Milyen jó, hogy egészségesek vagyunk, s ha egészségesek vagyunk, adjunk vért! – fűzte hozzá, majd érdeklődésünkre kifejtette, hogy főiskolás korától ad vért. Akkor egy kampánynak köszönhetően megtudta, hogy mi is a véradás, hogy donorokra van szükség a vérkészletek szinten tartásához, ezért el kezdett vért adni. A katonaság megerősítette ebben, hiszen akkor szabadságot is kaptak az önkéntes jótettért. – Legjobban az fogott meg, amikor egy véradáson megkérdezte tőlem egy fiatalember, hogy beteg édesapjának irányítanék-e vért? – termésetesen megtette, azután rendszeresen találkoztak, és a fiú minden alkalommal megköszönte. – Nem kell megköszönni, hiszen természetes! Remélem, ha egyszer odakerülök, nekem is lesz, aki segít – mondta Pályi Tibor, akit egy külön meglepetés is várt, Kiss Sándorné, egykori véradó saját kezűleg alkotott vászonképét küldte el neki a Vöröskereszt révén.
 
Távollétében is üzenetet küldött, így üdvözölte a Debrecen Területi Szervezet véradóit, véradásszervezőit és a betegeket Professzor Dr. Kiss Csongor az Egészségügyi Szakmai Kollégium Transzfúziológiai és Hematológiai Tagozatának titkáraként.
 
Műsorral is megajándékozták a résztvevőket: Strausz Boglárka, a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének a hallgatója jazz- és könnyűzenei slágereket adott elő, majd a Debreceni Ady Gimnázium drámatagozatának ifjú előadói – Eigner Panna és Bodó Hanna – szavaltak és dallammal kísértek az alkalomhoz illő verseket.
A kitüntetéseket és ajándéktárgyakat Sutka Sándor területi vezető, Ujvárosy Andrásné vármegyei igazgató asszony és alpolgármester asszony adták át. Az ajándékok kiegészültek a PannonGuard Zrt. karácsonyi ajándékaival.
 
Ebben az évben 705 donort tüntet ki a Debrecen Területi Szervezet. A véradóünnepségre idén a 40-szeres és annál magasabb véradásszámú donorokat hívta meg, 120 főt, köztük a legmagasabb véradásszámú nődonort, Nagyházi Istvánnét, aki 75-szörös véradó (Hosszúpályi). Mint köztudott, a hölgyek élettani okokból kevesebbszer adhatnak vért, ezért érdemes felhívni ilyen magas véradásszámaikra a figyelmet. A többiek – mint az a területen szokás – a területi irodában veszik át a kitüntetéseket és ajándékokat méltó körülmények között, a vidéki véradóknak a véradásszervezők kiviszik a kitelepült alkalmakra az elismeréseket.
A debreceni ünnepségen 80 kitüntetett tudott eljönni. Mind egy összetartó közösség tagjainak érezték magukat, ahogy az a rendezvényt záró állófogadáson kiderült, ahol a donorok a kezelt betegtársukkal és egymással hosszasan beszélgettek. Az állófogadás széles választékból, töltött káposztából, főtt ételekből, salátákból, édességekből, és természetesen üdítőkből, kávéból állt.
 
Megbecsülés kitüntetéssel, művészet és ízek nyelvén
 
Hajdúböszörmény területe mind a 97 donorját meghívta ünnepségére november 29-én a Polgámesteri Hivatal Báthory Termébe. A meghívást 63 donor és a protokollvendégek elfogadták, és megtöltötték a hivatal Báthory Termét. Az ünnepi köszöntőt Fórizs László alpolgármester mondta el. Kiemelte, hogy a településen 2023-ban 26 helyi véradáson 1000 önkéntes adott vért, közülük 97-en első alkalommal. Bejelentette, és átadta az ünnepségen – a beszámolónk elején ismertetett – többgenerációs díj megalapítását, majd átadták az első példányokat a Rákos-család 3 generációjának; a 120-szoros véradó nagyapának, a 100-szoros jubiláló fiának, és a már 3-szor is vért adó fiatal unokának.
 

(Fotó: Gyarmati)
 
Az ünnepség virágai a műsorelemek, Hajdúböszörményben két produkciót hallgathattak meg a vendégek: Borbély Anna, Ignáth Dóra, Bocskai István Gimnázium 9-es diákjai verset adtak elő, majd Bertalan Gellén Viktória és Tóth Donát műsora következett.
A kitüntetések mellé természetesen idén is járt ajándék. Legmagasabb számú véradásért 130-szoros donorként Pál Zoltán és 70-szeres donornőként Tóthné Lovas Róza vett át elismerést.
Az est zárásaként gazdag fogadás várta a résztvevőket (többek között marhapörkölt, tarhonya, savanyúság, gyümölcs, édesség, üdítők).
 
Kötelességüknek érzik a véradást, nem várnának érte semmit, de nagyon jól esik a megbecsülés, elismerés – mondták el a donorok a területi vezetőnek Püspökladányban, a területi szervezet véradóünnepségén: a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében december 1-én. Legmagasabb véradásszámért a 125-szörös donor Török Imre (Nádudvar) vehetett át elismerést, a hölgyek közül a 90-szer vért adó Fazekas Jánosné (Kaba). Ők és – a 106 jubiláló donor közül – megjelent véradók is örömmel hallgatták meg Győrfy Lajos, a Karacs Ferenc Múzeum vezetője és önkormányzati képviselő, tiszteletadó beszédét és Dr. Lakatos Zoltánnak, a Magyar Vöröskereszt Vármegyei Szervezete elnökének pohárköszöntőjét. Tőkésné Szabó Zoé karácsonyi dalokkal több blokkban szórakoztatta a vendégeket, Marsi Molli – területi ifjúsági elnök – verssel köszöntötte a donorokat, és vállalta a rendezvényen a konferanszié szerepkörét is. Szendvicses-süteményes állófogadás zárta a programot.
 

 (Fotó: Gyarmati Gábor)

– 1954 óta ünnepeljük november 27-én a véradókat, és ez a nap 1988 óta Magyarországon a véradók napja. Ám van egy másik ünnep is, június 14., a véradók világnapja. Karl Landsteiner, Nobel-díjas bécsi orvos születésnapja ez a nap. Ő fedezte fel a vércsoportokat a 20. század fordulóján. Ezt követően indulhatott el a véradásszervezés mozgalma. Egészen 1933-ig kell visszamenni a véradásszervezés kezdetéig, Németországba – ezekre a különleges információkra is felhívta a figyelmet Dr. Korcsmáros Ferenc, aki a Vöröskereszt Berettyóújfalu Területi Szervezetének elnöke és az Országos Mentőszolgálat Regionális igazgatója területe véradóünnepségén 2023. december 1-én a helyi, Nadányi Zoltán Művelődési Központban. Ujvárosy Andrásné vármegyei igazgató asszony köszöntötte a megjelent közel 50 kitüntetettet. A területen összesen 99 fő vesz át idén elismeréseket és ajándékokat jubiláló véradóként. Legmagasabb számú véradásért férfidonorként  Szabó Miháy (Komádi) jubilált, aki 110-szer adott vért; nődonorként pedig Gondlik Sándorné (Biharkeresztes) és Szepsi Brigitta (Körösszegapáti) mint 50-szeres véradók. Az ünnepség protokolláris része a terület véradásszervezőinek szóló köszönet- és tiszteletadással, majd közös fotóval fejeződött be.
 
Aranyosi Ervin versével köszöntötte a vendégeket Lakatos Antal díjnyertes szavaló – a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztálynak munkatársa és a BSZC Eötvös József Szakképző Iskola iskolaőre. Ezután a programot a Bajnóca Népdalkör és a Bajnóca Néptánc Egyesület látványos-dallamos műsorelemei tették színessé, végül Gál Bíborka, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium diákja, és a Rock Suli énekese énekműsora zárta, Piros Éva gitáros-közreműködésével. Befejezésül állófogadás zárta a programot, sültekkel és édességekkel.
 
Impozáns bál fogadta a kitüntetett véradókat Hajdúszoboszlón, ráadásul új helyszínen: az Árpád Uszodában. December 1-én ide hívta meg 125 kitüntetett véradóját  a területi szervezet. 93 helyi donor, és a vidékiekkel, a protokollvendégekkel együtt összesen 112 fő töltötte meg a helyiséget. Dr. Morvai Gábor, Hajdúszoboszló jegyzője köszöntötte a megjelenteket, köztük a két 100-szoros véradót, Radácsi Lászlót, Nagy Istvánt, valamint a legmagasabb véradásszámú nődonort, a 80-szoros véradó Hegedűs Anikót. Színt hozott a programba Kerékgyártó Csabának, a Rock Suli tanárának, énekműsora. A vacsora után a báli hangulatról a Vox Együttes (Antal Krisztina és Antal Éva) gondoskodott. A jó hangulatot fokozta a területen hagyományos tombolasorsolás. Rengeteg ajándéktárgy gazdára talált (amelyeket önkéntesek és a területi vezető gyűjtött). A nap végén minden távozó donor odament a Vöröskereszt szervezőihez megköszönni az estet és ajándékaikat.
 
Hajdúnánás területen nagy hagyománya van annak, hogy Görbeházán, Hajdúdorogon és Polgáron külön alkalmakon, az önkormányzat épületében, általában az utolsó testületi ülésén köszöntik a véradókat.
 

Ünnepség Görbeházán
 
Görbeházán november 24-én köszöntötték a 4 jubiláló donort méltó ünnepséggel. A véradókat Oláh Miklós, a Magyar Vöröskereszt területi elnöke (és vármegyei alelnöke), valamint Dr. Antal László vezetőségi tag köszöntötte. Legmagasabb, 75-szörös, véradásszámért Dobos Erika vette át az elismerés dokumentumait és ajándékait. A Csipkebokor Dalkör és a helyi óvodások műsora is ünnepivé tette az alkalmat. Majd töltöttkáposzta és finom ízek vártak rájuk.
 

Görbeházai óvodások műsora
 
A területi Központban, Hajdúnánáson december 2-án ünnepelték a véradókat a Közös Önkormányzati Hivatalban. Mind a 35 kitüntetett hivatalos volt a rendezvényre köztük Nagy Csaba, Torma Antal 100-szoros véradó és Varga Imréné 70-szeres véradó. 20 fő tudta elfogadni a meghívást, őket Szólláth Tibor polgármester és Oláh Miklós, a Magyar Vöröskereszt területi elnöke (és vármegyei alelnöke) köszöntötte. Szatmári Tony megzenésített verseket adott elő gitárkísérettel. A vendégeket a program végén a szomszédos teremben hidegtálas, sós-édes süteményes állófogadás várta.
 
A programok sorát a Hajdúdorog és Polgár ünnepsége zárja december 14-én. A helyi Polgármesteri Hivatal utolsó testületi ülése adott otthont a programnak ’Dorogon, amelyre 16 véradót hívtak meg idén, köztük a 80-szoros véradó Dobi Gergelyt és az 50-szeres Dobi Istvánnét (a legmagasabb véradásszámú férfi és nődonort.
Polgáron 10 donort invitáltak meg, hogy december 14-én az Ünnepi testületi ülésen átadják az elismeréseket, köztük Renténé Horváth Gizellát, a legmagasabb véradásszámú jubilálót (40-szeres véradásért). Az ünnepség után a Gazdasági Szolgáltató Házban hidegtálas fogadással készültek a szervezők.
Így a kisebbnek számító településeken élő véradók is érezhették, hogy önkormányzatuk és a Vöröskereszt mint helyi társadalmi környezet nagyra becsüli önzetlen elhivatottságukat.
 

Hajdúnánási ünnepség egyik pillanata
 
 
 
 

CsakPONTTovábbi híreink

Balmazújváros - Hajdúszoboszló területi elsősegélynyújtó versenye
Április 14.-én került megrendezésre a Balmazújváros – Hajdúszoboszló Területi Szervezet Ifjúsági Elsősegélynyújtó versenyének területi fordulója. A rendezvénynek a hajdúszoboszlói Kovács Máté Művelődési Központ adott helyet.
Bővebben »
Közöd!
Gondoltad volna, hogy Magyarországon évente több 10,000 fiatal végez önkéntes munkát? Pincemúzeum-építés Máriakéménden, használt cuccok piaca Miskolcon, élelmiszer-gyűjtés rászoruló gyermekeknek Budapesten.
Bővebben »
Megyei elsősegélynyújtó verseny
Bővebben »

CsakPONTKözelgő események

2020. január 10.
Jól indul az év, ha vért ad! – közelgő véradások
Boldog új évet, bőséget, sok sikert az élet minden terén – kívánják minden donornak a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének véradószervezői. Nem csak a véradás közérdekű volta miatt örülnek minden donornak, hanem azért is: mert aki vért ad, az maga is egészséges. Az előttünk álló napokban az alábbi helyszíneken és időpontokban várják a mindennapok csendes hőseit az önkéntesek és munkatársak. Hajdúnánáson minden donort ajándékkal is meglepik a vöröskeresztesek.
Részletek »
2020. január 15.
Tudd és tedd az elsősegélynyújtást! – mi megtanítjuk
Közúti és munkahelyi elsősegélynyújtás-tanfolyamok indulnak január végén. Még van hely az érdeklődőknek, akár csak a január 15-i közúti elsősegélynyújtó vizsgára.
Részletek »
2020. január 27.
Készülj a versenyre! - izgalmas, vidám, jó ügyet szolgál!
Pár hónap és indulnak az Országos elsősegélynyújtó verseny fordulói. Érdemes mihamarabb jelentkezni és felkészülni az érdekes, motiváló, közérdeket szolgáló megméretésre, melyet minden évben látványos, élethű és magas szakmai színvonalú gyakorlati helyszínekkel szerveznek meg a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei munkatársai.
Részletek »